2006, uge 40 (tirsdag) - Gulvvarme og terrændæk

Gulvvarmeslanger i brusekabine i det store badeværelse.

Det store overblik!

Udgravning til regn- og spildevandsledninger.

Her har vi så forklaringen på fordybningerne i gulvisoleringen. Der skulle være plads til en hel del vandrør.

Alle vandrør går lige igennem bryggerset.

Stikbrøndene til regn- og spildevand.