2006, uge 41 - stabilgrus

Når nu Hans Lykke havde den store skovl fremme, fik vi ham til at grave ud og køre stabilgrus på i carport og indkørsel.

Så ankom der nogle byggematerialer. En masse røde mursten til bagmuren og alle indervægge, et par paller gule sten af en lidt bredere type, der skal bruges til halvmuren i køkkenet, en masse spande og en mørtelblander.

Skurvognen er sat op, lysmasten er klar. Så mangler vi bare en murermester + en lærling + en arbejdsmand.